St.meld. nr. 16 (2006-2007)

… og ingen sto igjen— Tidlig innsats for livslang læring

Til innholdsfortegnelse

3 Forkortelser og ordforklaringer

AD/HDAttention Deficit/Hyperactivity Disorder
AIDArbeids- og inkluderingsdepartementet
ALLLiteracy and Life skills survey
AMOArbeidsmarkedsopplæring
BFDBarne- og familiedepartementet
BUPBarne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste
Civic-undersøkelsenCivic Education Study
FoUForskning og utvikling
FUGForeldreutvalget for grunnskolen
GSIGrunnskolens informasjonssystem
GIVOGjennomføring i videregående opplæring
IALSInstitute for Advanced Legal Studies
IKTInformasjons- og kommunikasjonsteknologi
IOPIndividuell opplæringsplan
KDKunnskapsdepartementet
KOSTRAKommune-Stat-Rapportering
KSKommunenes sentralforbund
KULKunnskap, utdanning og læring
LOSALokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet
LP-modellenLæringsmiljø og pedagogisk analyse
NAVArbeids- og velferdsetaten
NOKUTNasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NOVANorsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development
Oppl.l.Opplæringsloven
OTOppfølgingstjeneste
PISAProgramme for International Student Assessement
PIRLSProgress in International Reading Literacy Studies
PloteusPortal on Learning Opportunities throughout the European Space
PPTPedagogisk-psykologisk tjeneste
SFOSkolefritidsordning
SRYSamarbeidsrådet for yrkesopplæring
SSBStatistisk sentralbyrå
St.prp. nr. 1Statsbudsjettet
SUSamarbeidsutvalg
TAFTekniske Allmenne Fag
TIMSSTrends in International Mathematics and Science Studies
UHUniversitet- og høyskole (UH-sektor, UH-loven)
UNESCOUnited Nations Educational Scientific and Cultural Organization
VIGOVideregående opplæring
VG1Videregående trinn 1
VG2Videregående trinn 2
VG3Videregående trinn 3
VKIVideregående kurs 1
VKIIVideregående kurs 2
VOXNasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Til forsiden