St.meld. nr. 18 (2007-2008)

Arbeidsinnvandring

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 18. april 2008 om Arbeidsinnvandring blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside