St.meld. nr. 18 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no