St.meld. nr. 18 (2007-2008)

Arbeidsinnvandring

Les dokumentet:

Følg meldingen videre på www.stortinget.no