Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 18 (2007-2008)

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget