St.meld. nr. 18 (2007-2008)

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget