Historisk arkiv

Invitert på fisketur til Murmansk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen ble invitert til fisketur i Murmansk-regionen da han møtte guvernør Jurij Jevdokimov onsdag.

Statsråden tok opp muligheten for et samarbeid på reiselivssiden med guvernøren, og i den forbindelse inviterte guvernøren næringsministeren på fisketur i Murmansk. Andersen takket for dette, og sa at det ville han prøve å få til.

I møtet ble særlig den nye stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring tema, og guvernøren hilste forslagene som særlig berører nordområdene, velkommen. Guvernøren minnet også om at Murmansk selv de nærmeste årene vil ha økende behov for arbeidskraft, ikke minst når Stockman-utbyggingen og utbyggingen av Murmansk havn kommer ordentlig i gang.

Jevdokimov forsikret at det russiske åpningsregimet i forhold til grensekontroll skal tilsvare det norske.

Guvernøren ser store muligheter for utvikling av samarbeidet – den norske interessen for Murmansk-regionen er klart økende. Han er stolt over at Murmansk var den eneste russiske regionen som hadde grense mot Norge. Dette gir mange muligheter. Murmansk fylke har de siste årene hatt stor økonomisk vekst og fått en tilstrømning av arbeidskraft

Næringsministeren  er glad for å se denne økte interessen fra norsk side. Særlig tror han at det russisk/norsk/franske samarbeidet med utbyggingen av Stockman ville bidra til å sprenge teknologiske grenser.

Andersen viste videre til den nylige beslutningen om gjenåpning av virksomheten i Sydvaranger gruve. I denne forbindelse ville de videre planer for drift ved anleggene i Nikel være av interesse – dersom det var snakk om å redusere aktiviteten der, kunne et aktuelt alternativ for russiske arbeidere være å dagpendle til Kirkenes for å jobbe ved Sydvaranger.

Avslutningsvis tok Andersen opp mulighetene for økt samarbeid innenfor reiseliv. Satsing på reiseliv gir enestående muligheter for å kombinere kulturuttrykk med næringsutvikling, i tillegg til å bidra til større mellomfolkelig forståelse. Innen Nordområdestrategien er det satt av penger spesielt til utvikling av reiseliv.

- Våre folk bosatt i nordområdene er fulle av gode ideer og initiativ. Vi ser fram til et videre godt samarbeid, avsluttet næringsministeren.