St.meld. nr. 21 (2002-2003)

Kilder til kunnskap

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utdannings- og forskningsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 28. mars 2003 om Kilder til kunnskap, om ny støtteordning gjennom Lånekassen for unge elever i ordinær videregående opplæring, blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside