St.meld. nr. 26 (2004-2005)

Kredittmeldinga 2004

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Finansdepartementet av 8. april 2005 om Kredittmeldinga 2004 blir send Stortinget.

Til forsida