St.meld. nr. 26 (2004-2005)

Kredittmeldinga 2004

Kredittmeldinga 2004

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no