St.meld. nr. 4 (2001-2002)

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Statsministerens kontor

tilrår:

Tilråding fra Statsministerens kontor av 5. oktober 2001 om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001 blir sendt Stortinget.

Til forsiden