St.meld. nr. 4 (2001-2002)

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget