St.meld. nr. 40 (2000-2001)

Om ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 31. mai - 15. juni 2000

Til innhaldsliste

Tilråing

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 27. april 2001 om ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 31. mai - 15. juni 2000, blir send Stortinget.