St.meld. nr. 40 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgjevar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 31. mai - 15. juni 2000

Om ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Geneve, 31. mai - 15. juni 2000

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no