St.meld. nr. 49 (2002-2003)

Breiband for kunnskap og vekst

Til innhaldsliste

Tilråing

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet av 5. september 2003 om Breiband for kunnskap og vekst blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet