St.meld. nr. 50 (2000-2001)

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2001 og fisket etter avtalene i 1999 og 2000

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding frå Fiskeridepartementet av 8. juni 2001 om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2001 og fisket etter avtalene i 1999 og 2000, blir send Stortinget.

Til dokumentets forside