St.meld. nr. 6 (2006-2007)

Om seniorpolitikk

Til innhaldsliste

Tilråing

Arbeids og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 20. oktober 2006 om seniorpolitikk blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet