St.meld. nr. 6 (2006-2007)

Om seniorpolitikk

Om seniorpolitikk

Les dokumentet

Seniorane – ein viktig ressurs i norsk arbeidsliv

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget