St.meld. nr. 7 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om Sametingets virksomhet i 1999

Om Sametingets virksomhet i 1999

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no