Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

1. I St.prp. nr. 1  om statsbudsjettet for år 2005 føres opp de summene som er nevnt i et fremlagt forslag:

 a.

Sum utgifter under kap 900–953, 2421, 2426 og 2460

kr

35 154 400 000

 b.

Sum inntekter under kap 3900–3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656

kr

40 180 600 000

Til dokumentets forside