St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Forord

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget