St.prp nr. 1 Tillegg nr. 3 (2007-2008)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

FOR BUDSJETTÅRET 2008 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget