St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget