St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Landbruks- og matdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om endringer i bevilgninger under enkelte kapitler og poster i statsbudsjettet for 2004.