St.prp. nr. 54 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om reindriftsavtalen 1999-2000, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1999

Om reindriftsavtalen 1999-2000, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget