St.prp. nr. 66 (2001-2002)

Om valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Innhold

Omtalen i denne proposisjonen gjelder følgende saker:

  • Valg av trasékorridor for Ringeriksbanen, kap. 2-9.

  • Orientering om status for GSM-R, kap. 10.