St.prp. nr. 70 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett)

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

Ifølge EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 av 25. februar 2000 skal direktiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre gjøres til del av EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett som omhandler immaterielle rettigheter. Det følger av artikkel 3 i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2000 at beslutningen trer i kraft 26. februar 2000, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser om at forfatningsmessige krav er oppfylt i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1. Norge kan ikke gi en slik meddelelse før Stortinget har samtykket til EØS-komiteens beslutning. Fristen for å gi meddelelsen er 6 måneder fra beslutningen i EØS-komiteen, dvs. 25. august 2000.

Fristen for å gjennomføre direktivet i nasjonal rett er 28. oktober 2001. Ettersom EØS-komiteen ikke har fastsatt noen særskilt frist for gjennomføring etter EØS-avtalen, vil denne fristen gjelde også for Norge.