St.prp. nr. 88 (2006-2007)

Statens eierskap i Aker Holding AS

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Regjeringen legger med dette frem forslag for Stortinget om å erverve 30 prosent av aksjene i Aker Holding AS. Aker Holding AS har som eneste formål å eie aksjer i Aker Kværner ASA. Kjøpsavtalen, som er inngått med forbehold om Stortingets samtykke, gjør Aker ASA, staten, SAAB AB (publ) og Investor AB (publ) til eiere av et selskap som eier 40,1 prosent av Aker Kværner ASA.

Partene er enige om å videreutvikle Aker Kværner ASA som en internasjonalt konkurransedyktig og betydelig leverandør av teknologi, produkter, systemer og tjenester med hovedvekt på sektorene energi, olje og gass. Aker Holding AS vil ha negativ kontroll i Aker Kværner ASA.

For regjeringen har det vært viktig å sikre en videreføring av hovedkontorfunksjoner i Norge og et langsiktig industrielt eierskap.

Partene har videre til intensjon å søke videreført det etablerte, nære samarbeidet mellom Aker Kværner ASA og øvrige selskaper i Aker-gruppen.

Til dokumentets forside