St.prp. nr. 88 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statens eierskap i Aker Holding AS

Statens eierskap i Aker Holding AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget