Styrking av rettighetene til veteraner etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner – forskriftsregulering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009