Styrking av rettighetene til veteraner etter tjenestegjøring i internasjonale operasjoner – forskriftsregulering

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009