Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven

Ny plandel til plan- og bygningsloven etablerer en rekke nye verktøy som gir kommunale- og fylkeskommunale planleggere bedre mulighet til å følge opp nasjonale mål om å sikre det materielle grunnlaget for den samiske reindriften.

Gjennom veilederen synliggjøres de nye virkemidlene for hvordan reindriften kan ivaretas og fremmes gjennom fylkeskommunal- og kommunal planlegging.

Grunnloven § 110a og internasjonale regler forplikter både kommunale, regionale og statlige myndigheter til å gjøre hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv til gjenstand for særskilt behandling og vurdering i samfunnsplanleggingen generelt, og i arealplanleggingen spesielt.

Temaveileder om reindrift er en av flere veiledere som Miljøverndepartementet har fått utarbeidet i forbindelse med ny plandel i plan- og bygningsloven. Veilederen har særlig oppmerksomhet på utarbeiding av ulike planer etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven innenfor de samiske reindriftsområdene. Gjennom veilederen synliggjøres de nye virkemidlene for hvordan reindriften kan ivaretas og fremmes gjennom fylkeskommunal- og kommunal planlegging. Utover at veilederen skal fungere som et oppslagsverk for kommunale- og fylkeskommunale planleggere, vil den være til nytte i forhold til dem som skal forholde seg til planer etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder også private som arbeider med planlegging og utarbeiding av planer.

Veilederen er en av flere kilder til bruk i planutarbeiding. Den bør brukes sammen med lovteksten og de presiseringer og tolkninger som er gitt i rundskriv, samt avgjørelser og øvrig informasjonsmateriell som utgis av departementet.

Reindrift og plan- og bygningsloven

Reindriften i Norge

Krav til deltagelse og medvirkning

Reindrift i plan

Reindriftstema i plan

Vedlegg