Veiledninger og brosjyrer

Reindrift og plan- og bygningsloven

M-0758 B - oppdatert 16. juni 2022

Målet med denne veilederen er å synliggjøre hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggingsprosesser,og synliggjøre hvilke plikter og rettigheter reindriften har. Veilederen skal være et verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene.  

Forside Veileder Reindrift og plan- og bygningsloven
Foto: Tom Gustavsen