Reindrift og plan- og bygningsloven

M-0758 B

Målet med denne veilederen er å synliggjøre hvordan reindriftsinteresser skal ivaretas i planleggingsprosesser,og synliggjøre hvilke plikter og rettigheter reindriften har. Veilederen skal være et verktøy for alle aktører som er involvert i planleggingsprosesser som berører reindriftsområdene.

Forside Veileder Reindrift og plan- og bygningsloven
Foto: Tom Gustavsen