Utenfor de boligsosiale ordningene

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Husbanken. Hovedformålet med prosjektet var å undersøke hvem som faller utenfor de boligsosiale ordningene, og hvordan disse greier seg på boligmarkedet.