Høring - utkast til forskrift om grensejusteringer i Marka

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Markagrensen foreslås justert 38 steder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.06.2012