Skråstrek

Skråstrek brukes som regel for å skille alternativer. Dersom det bare er ett ord på hver side av skråstreken, skal det ikke være mellomrom. Slik: «ja/nei».

Hvis det er to eller flere ord på minst én side av skråstreken, skal det være mellomrom: «Jeg kommer / jeg kommer ikke.»

I løpende tekst er det best å unngå bruk av skråstrek.