Innholdstyper på regjeringen.no

Redaksjonelle retningslinjer for noen viktige innholdstyper.

Hva er hensikten med en artikkel?

Sidetypen artikkel brukes til ulike formål på regjeringen.no. Artikler brukes blant annet for å gi innsikt i departementets arbeid med et tema eller en sak.

Ikke publiser en ny artikkel dersom:

 • innholdet ikke har en tydelig hensikt og målgruppe
 • innholdet allerede finnes på regjeringen.no
 • innholdet tilhører og finnes på nettsidene til en underliggende/ekstern virksomhet

Oppfølging og vedlikehold

 • Artikler skal kvalitetssikres minimum hvert halvår.
 • Er innholdet fortsatt viktig og riktig? Hvis ikke, skal artikkelen oppdateres eller slettes.
Skjermdump av artikkelside

 

Tema- og oversiktssider ser like ut og har omtrent den samme funksjonaliteten. I motsetning til temasider, kan oversiktssider brukes til tidsavgrensede programmer eller politiske satsingsområder.

Temastrukturen hjelper brukerne til å finne det de er på jakt etter selv om de ikke kjenner til departementenes fag- og ansvarsområder. Nye temasider opprettes av DSS etter en helhetsvurdering.

Hva kjennetegner en oversiktsside?

 • Kan brukes til tidsavgrensede programmer eller politiske satsingsområder. 
 • Tilbyr kontekstuell navigasjon og kan brukes til komplekst innhold som ikke lar seg formidle i én enkel artikkel. 

Hva kjennetegner en temaside?

 • Samlet inngang som gir oversikt over all relevant informasjon om et tema.
 • Gir innsikt ved å legge til rette for videre navigering til dokumenter, underliggende temaer og annet relevant innhold som kan gi dybdekunnskap.
 • Løfter fram innhold som er av interesse og/eller har nytteverdi for brukerne.
Skjermdump av en temaside med forklaringer

Hva kjennetegner en nyhet/pressemelding?

Sidetypene brukes til å informere om dagsaktuelle saker og hendelser.

Ikke publiser noe som en nyhetssak dersom:

 • innholdet direkte dupliserer annet innhold på regjeringen.no
 • innholdet er av mer tidløs karakter. Da bør du heller vurdere en artikkel under relevant tema

Plassering og synlighet

Vurder om du skal gjøre nyhetssaken synligere ved å løfte den frem på departementsforsiden og/eller en temaside.

Skjermbilde av en nyhetssak