Ti bud for godt innhold på regjeringen.no

Veiviser til godt innhold og klart språk.

 • Ikke publiser innhold som hverken er relevant, aktuelt eller nyttig.
 • Nytt innhold skal ikke duplisere eksisterende innhold, men fungere utfyllende. Før nytt innhold opprettes, bør du se på hvordan det påvirker det som allerede finnes. Her er det også nødvendig å se på tvers av departementene. 
 • Dersom underliggende etater eller andre nettsteder allerede har innhold om det samme, bør du vurdere å lenke til dette fremfor å lage nytt på regjeringen.no.

En tydelig hensikt gjør det lettere å lage godt innhold. Still deg spørsmålet: Hva skal leseren gjøre etter å ha lest teksten? Skal leseren forstå noe, beslutte noe eller foreta seg noe? 

Sett deg i leserens sted og start med leserens behov. Tradisjonelt har avsenderperspektivet vært vanligst; departementets eller regjeringens. Når du skriver for mottakeren, øker du sjansene for at leseren finner teksten interessant. Vi er utålmodige lesere og forlater nettsiden hvis vi ikke raskt ser at den er relevant for oss eller skjønner hva den handler om.

Offentlige nettsider har ofte mer innhold og informasjon enn brukerne etterspør. Det skaper tidkrevende vedlikehold, og leseren må lete seg gjennom unyttig informasjon for å finne svar.

 • Legg det viktigste budskapet i tittelen.
 • Kom raskt til saken – skriv det viktigste først.
 • Skriv ingresser eller korte innledninger som sammenfatter hovedpoenget i teksten. Unngå lange innledninger der du beskriver hva departementet gjør eller har gjort.
 • Lag meningsbærende og poengterte overskrifter og mellomtitler.
 • Bruk punktlister. De er mer oversiktlige enn lange oppramsinger i løpende tekst.
 • Lag avsnitt. Ett tema per avsnitt, én tanke per setning.

 • Bruk helst et aktivt språk. Ikke skriv: «Det kan klages til Forbrukerombudet.» Skriv: «Du kan klage til Forbrukerombudet.»
 • Unngå unødvendige substantivuttrykk som gjør setningene lengre og tyngre. Ikke skriv: «Det er foretatt en styrking av forbrukernes rettigheter.» Skriv: «Forbrukernes rettigheter er styrket.»
 • Forklar vanskelige ord, uttrykk og forkortelser. Unngå faguttrykk, stammespråk og juridiske termer der det er mulig.
 • Bruk eksempler for å gjøre teksten mer leservennlig og vanskelige begreper mer forståelige.
 • Henvend deg direkte til leseren. Bruk personlige pronomen som «du» og «dere». For eksempel: «Dere som er foreldre…»

Vil brukerne finne innholdet ved hjelp av ordene de søker på? Husk at brukerne ofte bruker andre ord enn de offisielle betegnelsene. Bruk de alminnelige ordene i tittel eller ingress, slik at brukerne finner det de søker etter.

Eksempel på søkeord:

Vanlig bruk: Fugleinfluensa
Byråkratisk bruk:  H5N1

Vanlig bruk: Pappaperm 

Byråkratisk bruk: Fedrekvote

 

 

Vanlig bruk: Statens lønnstabell

Byråkratisk bruk: Statens lønnsregulativ

Slik sjekker du:

1.  Sjekk søkeloggen. Hvilke ord benytter brukerne når de søker?
2.  Sjekk søkeord i Google Trends.

Lenker skal være forståelige og synlige. Det vil si at lenkene skal

 • fortelle brukerne hvor lenken går og hva de finner der
 • være lette å finne på siden

Riktig bruk: 

Rapporten om universell utforming (PDF)

Om norsk kultur på Wikipedia

Feil bruk: 

Her finner du rapporten fra Finanstilsynet

Feil bruk: Les mer på:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoe-ringer/hoeringsdok/2014/Hoering-forslag-til-endringer-i-forskrift-til-lov-om-straffegjennomforing /Horingsbrev.html?id=767432

Bruk gjerne nøkkelord i lenkene. Lange lenker er fint, så lenge de er forståelige.

Lenk gjerne til andre sider på regjeringen.no og til andre nettsteder som utdyper temaet. 

Lenker skal ikke åpnes i nytt vindu.

Bilder, illustrasjoner og grafer kan

 • gjøre innholdet mer tilgjengelig og interessant
 • understreke viktige poeng i teksten
 • tilføre nødvendig innsikt/utdyping

Alle bilder skal ha alternativtekst på grunn av krav til universell utforming.

Bildeteksten blir ofte lest og bør fortelle noe interessant om saken.

Husk å oppgi hvem som har rettighetene til bildet.

Alle typer illustrasjoner, som filmer, infografikk og diagrammer, skal publiseres i en kvalitet og en form som gjør dem tilgjengelige på alle flater. 

Informasjon som ligger i illustrasjoner bør av tilgjengelighetshensyn også være mulig å finne på en annen måte, for eksempel som en ingress eller en bildetekst.

Det er alltid et godt prinsipp å la flere lese gjennom innhold. Send gjerne teksten til en kollega i eget eller andre departementer før den publiseres. Du kan også sende lenke til andre etter at teksten er publisert og be om kommentarer.