Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7521-7540 av 7724 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0384

  Kommisjonsvedtak 2006/384/EF av 29. mai 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områdene A og B i visse medlemsstater etter utbrudd av høypatogen aviær influensa...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0251

  Kommisjonsvedtak 2006/251/EF av 28. mars 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områder A og B i visse medlemsstater pga. utbrudd av høypatogen aviær influensa...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.07.2006
  Celexnr.: 32006D0405

  Kommisjonsvedtak 2006/405/EF av 7. juni 2006 om endring av vedtakene 2005/710/EF, 2005/734/EF, 2005/758/EF, 2005/759/EF, 2005/760/EF, 2006/247/EF og 2006/265/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa...

 • Vet - bluetongue-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.07.2006
  Celexnr.: 32004D0898 Basis rettsaktnr.: 2003/828/EF

  Kommisjonsvedtak 2004/898/EF av 23. desember 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF vedrørende forflytning av dyr fra og innenfor soner med restriksjoner i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Spania...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32004R1993

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder Portugal...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32006D0327

  Kommisjonsvedtak 2006/327/EF av 28. april 2006 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder forlengelse av gyldigheten av beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i visse medlemsstater...

 • Vet - tiltredelsestraktaten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32005D0421

  Kommisjonsvedtak 2005/421/EF av 3. juni 2005 om endring av tillegg B til vedlegg IX i tiltredelsestraktaten 2003 angående visse virksomheter innen fisk-, kjøtt- og melkesektoren i Litauen...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.07.2006
  Celexnr.: 32006D0438

  Kommisjonsvedtak 2006/438/EF av 27. juni 2006 om endring av vedtak 2006/148/EF om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og bestemmelser om flytting av dyr i relasjon til det i Frankrike...

 • Epoksyforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005R1895

  Kommisjonsforordning (EF) Nr 1895/2005 av 18. november 2005 om restriksjoner i bruk av epoksyderivater i materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

 • Direktiv-Keramikk i kontakt med næringsmidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005L0031

  Kommisjonsdirektiv 2005/31/EF som endrer rådsdirektiv 84/500/EØF med tanke på skriftlige erklæringer og analysemetode for keramiske produkter i kontakt med næringsmidler...

 • Tredje endring av 2002/72/EF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005L0079 Basis rettsaktnr.: 2002/72/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/79/EF av 18. november 2005 som endrer direktiv 2002/72/EF om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 27.06.2006
  Celexnr.: 32005L0074 Basis rettsaktnr.: 1990/642/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/74/EF av 25. oktober 2005 som endrer rådsdirektiv 90/642/EØF som omhandler grenseverdier for restmengder av ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine and thiabendazole ...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0328

  Kommisjonsvedtak 2006/328/EF av 4. mai 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0297

  Kommisjonsvedtak 2006/297/EF av 20. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0306

  Kommisjonsvedtak 2006/306/EF av 26. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32005R0521

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005 av 1. april 2005 om varig godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent for bruk i fôr...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 21.06.2006
  Celexnr.: 32005L0070

  Kommisjonsdirektiv 2005/70/EF av 20. oktober 2005 som endrer rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF som omhandler maksimalgrenser for rester av visse pestisider i og på korn og i visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse....

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0833

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2005 av 31. mai 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0943

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 21. juni 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr....

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1200

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr og om midlertidig godkjenning for et nytt bruksområde til et allerede godkjent tilsetningsstoff til bruk i fôr ...

Til toppen