Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7521-7540 av 7964 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32007R0108

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 108/2007 av 5. februar 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004 for så vidt gjelder godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Elancoban, som tilhører gruppen koksidiostatika og andre legemidler...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32006R2028

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2028/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt gjelder godkjenningen av preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører gruppen mikroorganismer , som fôrtilsetningsstoff ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32007R0109

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2007 av 5. februar 2007 om godkjenning av monensinnatrium (Coxidin) som fôrtilsetningsstoff...

 • Fôr-Maksimalgrenseverdier organiske klorforbindels

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32006L0077

  Kommisjonsdirektiv 2006/77/EF av 29. september 2006 om endring av vedlegg I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for når det gjelder maksimalgrenseverdier for organiske klorforbindelser i dyrefôr ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32006R0773

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2006 av 22. mai 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff til fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32007R0188

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007 av 23. februar 2007 om godkjenning av en ny anvendelse av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fôrtilsetningsstoff...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.09.2007
  Celexnr.: 32006L0140 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om inkludering av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i Annex I...

 • EE-produkter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.09.2007
  Celexnr.: 32006D0310 KOM-nr.: KOM(2006)1622 Basis rettsaktnr.: 2002/95/EF

  Kommisjonsbeslutning 2006/310/EF av 21. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly for å tilpasse vedlegget til den tekniske utvikling...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2007
  Celexnr.: 32007D0558

  Kommisjonsvedtak 2007/558/EF av 2. august 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • Vet - Hester fra Sør-Afrika

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0724

  Kommisjonsvedtak 2006/724/EF av 25. oktober 2006 om opphevelse av kommisjonsvedtak 2004/262/EF om særskilte beskyttelsestiltak for registrerte hester fra Sør-Afrika (notifisert med nummer K(2006) 5020). ...

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0934 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/934/EF av 14. desember 2006 om fortsettelsen i 2007 med de sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF som ble påbegynt i 2005 ...

 • Såvarer - unntak maissorter Polen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0338

  Kommisjonsvedtak 2006/338/EF av 8. mai 2006 om å tillate Polen å forby bruk av, på landets område, visse maissorter som er oppført i den felles sortsliste over plantearter til jordbruksformål, i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF ...

 • Såvarer - sortskjennetegn grønnsaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006L0127 Basis rettsaktnr.: 2003/91/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/127/EF av 7. desember 2006 om endring av direktiv 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av arter av grønnsaker ...

 • Såvarer - forsøk partistørrelse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32007D0066

  Kommisjonsbeslutning 2007/66/EF av 18. desember 2006 om et tidsbegrenset forsøk vedrørende økning av maksimumsvekten for et parti såvare av visse jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF ...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32007D0422

  Kommisjonsvedtak 2007/422/EF av 18. juni 2007 som endrer vedtak 92/452 når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Argentina, Australia og Amerikas forente stater...

 • Såvarer - unntak GM-sorter Polen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0335

  Kommisjonsvedtak 2006/335/EF av 8. mai 2006 om å tillate Polen å forby bruk, i hele landet, av 16 genetisk modifiserte maissorter med den genetiske modifikasjon MON 810, som er oppført i den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål, i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF...

 • Fôr-tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1445

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1445/2006 av 29. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 når det gjelder godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Bacillus cereus var. toyoi, som tilhører gruppen mikroorganismer ...

 • Fôr-Tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1444

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som tilsetningsstoff i fôr ...

 • Fôr-tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1446

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1446/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Enterococcus f faecium (Biomin IMB52) som tilsetningsstoff i fôr ...

 • Fôr-tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1447

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1447/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av en ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôr ...

Til toppen