Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7541-7560 av 7964 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Konsolidering av regler for godstransport på veg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 21.08.2007
  Celexnr.: 32006L0094 Basis rettsaktnr.: 1964/XXX/EF

  Direktiv 2006/94/EF om felles regler for visse former for godstransport på veg...

 • Kommisjonsforordning 414/2007

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2007
  Celexnr.: 32007R0414

  Kommisjonsforordning 414/2007 av 13. mars 2007 om tekniske retningslinjer for planlegging, innførelse og praktisk anvendelse av informasjonstjenesten (RIS) i henhold til artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmoniserte informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet....

 • Kommisjonsforordning 416/2007

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2007
  Celexnr.: 32007R0416

  Kommisjonsforordning 416/2007 av 22. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner til etterretning for skippere slik referert i artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmonisert informasjonssystemer (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet...

 • Kommisjonsforordning 415/2007/EC

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2007
  Celexnr.: 32007R0415

  Kommisjonsforordning 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner for sporingssystemer for fartøy i henhold til artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmonisert informasjonstjeneste (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet ...

 • Begrensningsdirektivet - CMR

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 14.08.2007
  Celexnr.: 32005L0090 KOM-nr.: KOM(2004)638 Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/90/EF av 18. januar 2006 om 29. endring av direktiv 76/769/EØF om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte farlige stoffer og produkter - CMR...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32006D0563

  Kommisjonsvedtak 2006/563/EF av 11. august 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos ville fugler i Fellesskapet og oppheving av vedtak 2006/115/EF...

 • Vet - AI tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32005D0759

  Kommisjonsvedtak 2005/759/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med høypatogen aviær influensa i bestemte tredjeland og transport fra tredjeland av fugler som følger deres eiere...

 • Vet - AI beskyttelsestiltak Italia

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32005D0296

  Kommisjonsvedtak 2005/296/EF av 21. desember 2005 om innføring av supplerende tiltak for bekjempelse av infeksjoner med lavpatogen aviær influensa i Italia og om opphevelse av vedtak 2004/666/EF ...

 • Vet - AI Tsjekkia

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32007D0434

  Kommisjonsvedtak av 21. juni 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF som gjelder særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5 hos fjørfe i Tsjekkia....

 • Vet-AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32007D0025

  Kommisjonsvedtak 2007/25/EF av 22. desember 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa og forflytninger av burfugl i følge med eier, inn i Fellesskapet (notifisert under dokument nr. C(2006) 6958)...

 • Vet - Bluetongue Bugaria

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32006D0762

  Kommisjonsvedtak 2006/762/EF av 9. november 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med bluetongue i Bulgaria...

 • AI- vet

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32006D0892

  Kommisjonsvedtak 2006/892/EF av 5. desember 2006 som endrer vedtak 2006/7/EF, 2006/265/EF og 2006/533/EF angående en forlengelse av deres gyldighetsperiode (notifisert under dokument nummer C(2006)5860) ...

 • CIP-programmet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 07.08.2007
  Celexnr.: 32006D1639 KOM-nr.: KOM(2005)121 Basis rettsaktnr.: 1230/2003/EF

  Rammeprogrammet for konkurransedyktighet og innovasjon (2007-2013)...

 • Minstekrav vedrørende tilsyn med produksjonsdyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 26.07.2007
  Celexnr.: 32006D0778 KOM-nr.: KOM(2006)5384 Basis rettsaktnr.: 1998/058/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/778/EF av 14. november 2006 vedrørende minimumskrav for opplysninger som skal framkomme ved inspeksjon av dyrebesetninger...

 • Vet - bluetongue-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 16.07.2007
  Celexnr.: 32005D0393

  Kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkingssoner i forbindelse med bluetongue og om vilkår for forflytning ut av og gjennom disse sonene...

 • Vet - kjæledyr Malaysia/Australia

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 06.07.2007
  Celexnr.: 32006D0146

  Kommisjonsvedtak 2006/146/EF av 21. februar 2006 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til visse flyvende hunder, hunder og katter som kommer fra Malaysia (halvøya) og Australia...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2007
  Celexnr.: 32005R0932

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 932/2005 av 8. juni 2005 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier, når det gjelder forlengelse av perioden for overgangstiltak...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2007
  Celexnr.: 32005R0214

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 214/2005 av 9. februar 2005 om endring av vedlegg III i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående overvåking for overførbare spongiforme encefalopatier hos geiter...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 29.06.2007
  Celexnr.: 32006D0533

  Kommisjonsvedtak 2006/533/EF av 28. juli 2006 angående visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Kroatia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 26.06.2007
  Celexnr.: 32006D0521

  Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 om endring av beslutning 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia...

Til toppen