Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 7561-7580 av 7723 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - TSE, testing

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.06.2006
  Celexnr.: 32005R0036 Basis rettsaktnr.: 0999/2001

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 av 12. januar 2005 om endring av vedleggene III og X i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående epidemiologisk overvåking for overførbare spongiforme encefalopatier hos storfe, sau og geit...

 • Vet - eksport fra frilager

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 13.06.2006
  Celexnr.: 32005D0093

  Kommisjonsvedtak 2005/93/EF av 2. februar 2005 om overgangsbestemmelser vedrørende innlegging på lager og lagringsperiode for varepartier av visse animalske produkter på tollager i Fellesskapet...

 • Vet - akvakultur

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0104

  Kommisjonsvedtak 2005/104/EF av 3. februar 2005 om endring av vedtak 2002/300/EF som setter opp liste over godkjente soner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0264

  Kommisjonsvedtak 2005/264/EF av 23. mars 2005 om endring av vedtak 2004/832/EF når det gjelder utryddelses- og nødvaksinasjonsplanen for villsvin mot klassisk svinepest i Nord-Vosgesene, Frankrike...

 • Vet - sykdomsrapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0176

  Kommisjonsvedtak 2005/176/EF av 1. mars 2005 om fastsettelse av måten å kode på og koder for rapportering av dyresykdommer etter rådsdirektiv 82/894/EØF...

 • Vet - eksport fra frilager

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0092

  Kommisjonsvedtak 2005/92/EF av 2. februar 2005 om dyrehelsemessige vilkår, sertifiseringskrav og overgangsbestemmelser angående innlegging og lagringstid for varepartier av visse produkter av animalsk opprinnelse i frisoner, på frilager og hos leverandører til skip som utfører grenseoverskridende...

 • Vet - sykdomsfrihet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0179

  Kommisjonsvedtak 2005/179/EF av 4. mars 2005 om endring av vedtakene 93/52/EØF og 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at Slovenia er fri for brucellose (B. melitensis) og enzootisk bovin leukose og Slovakia for storfetuberkulose og bovin brucellose...

 • Vet- MKS-vaksinelager

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0209

  Kommisjonsvedtak 2005/209/EF av 11. mars 2005 om endring av vedtak 2004/288/EF når det gjelder forlengelse av den midlertidige tilgangen som Australia og New Zealand har til Fellesskapets lager av munn- og klovsyke-antigener gjennom dette vedtaket...

 • Vet - akvakultur

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0107

  Kommisjonsvedtak 2005/107/EF av 2. februar 2005 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2002/308/EF som setter opp lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)...

 • Vet - Traces

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0123

  Kommisjonsvedtak 2005/123/EF av 9. februar 2005 om endring av vedtak 2004/292/EF om innføringen av Traces-systemet og endring av vedtak 92/486/EØF...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0224

  Kommisjonsvedtak 2005/224/EF av 14. mars 2005 om endring av 2003/136/EF når det gjelder avslutning av planen for nødvaksinasjon av villsvin mot klassisk svinepest i Luxembourg...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0235

  Kommisjonsvedtak 2005/235/EF av 15. mars 2005 om oppheving av vedtak 2002/626/EF som godkjenner planen lagt fram av Frankrike for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin i Moselle og Meurthe-et-Moselle...

 • Vet - akvakultur

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0067

  Kommisjonsvedtak 2005/67/EF av 28. januar 2005 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2003/634/EF som godkjenner programmer for å oppnå status som godkjent sone eller godkjent anlegg i ikke-godkjent sone, når det gjelder hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) ...

 • Vet - grensekontrollstasjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0102

  Kommisjonsvedtak 2005/102/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF når det gjelder listen over grensekontrollstasjoner...

 • Vet - bluetonguetiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0216

  Kommisjonsvedtak 2005/216/EF av 9. mars 2005 om endring av vedtak 2003/828/EF når det gjelder unntak fra forbudet mot å flytte dyr innen et land...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0226

  Kommisjonsvedtak 2005/226/EF av 14. mars 2005 om endring av vedtak 2005/59/EF når det gjelder områdene hvor planene for utryddelse av og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest skal gjennomføres i Slovakia...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0236

  Kommisjonsvedtak 2005/236/EF av 15. mars 2005 om endring av vedtak 2003/135/EF når det gjelder avslutning av planen for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin og nødvaksinering av villsvin mot klassisk svinepest i visse områder av forbundsstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland)...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 12.06.2006
  Celexnr.: 32005D0066

  Kommisjonsvedtak 2005/66/EF av 28. januar 2005 om oppheving av vedtak 2003/363/EF om godkjenning av planene for utryddelse av klassisk svinepest hos villsvin i visse områder av Belgia...

 • Vet - KSP-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.06.2006
  Celexnr.: 32005D0059

  Kommisjonsvedtak 2005/59/EF av 26. januar 2005 som godkjenner planene for utryddelse av klassisk svinepest og nødvaksinering av villsvin i Slovakia...

 • Vet - ND-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.06.2006
  Celexnr.: 32005D0065

  Kommisjonsvedtak 2005/65/EF av 28. januar 2005 om visse tilleggsgarantier i en overgangsperiode for Danmark i forbindelse med endring i landets ikke-vaksinerende status mot Newcastle disease...

Til toppen