Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Kultur- og likestillingsministeren inviterer til digitalt møte for å få innspill til handlingsplanen for deltakelse

Sted: Oslo

Åpent digitalt møte.