Regjeringens bioøkonomistrategi

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen utarbeider en nasjonal bioøkonomistrategi som skal legges frem i 2016. Næringsministeren, fiskeriministeren og landbruks- og matministeren har mottatt mange innspill til strategien.

Foto: Christian Skauge

Næringsminister Mæland, fiskeriminister Aspaker og landbruks- og matminister Listhaug er ansvarlige for arbeidet. Strategien vil identifisere overordnede prioriteringer for en nasjonal innsats på området og formulere tilhørende mål og tiltak i et langsiktig perspektiv.

Statsrådene har lagt vekt på en god dialog med relevante aktører i strategiprosessen. Det er blant annet avholdt en nasjonal innspillskonferanse i Oslo 18. juni. Videoopptak av konferansen i sin helhet og hovedforedragsholdernes presentasjoner er gjort tilgjengelige på denne siden.

I samarbeid med Innovasjon Norges regionkontorer er det også avholdt seks regionale innspillsmøter rundt om i Norge. Referater fra disse kan sees lenger ned på denne siden.

Det er dessuten mottatt 43 skriftlige innspill til strategiarbeidet. Disse er publisert nedenfor.

Eksterne innspill til strategiarbeidet:

Innlegg fra deltakere på innspillskonferansen 18. juni:

Video fra innspillskonferansen 18. juni

Bolk 1

Bolk 2

Bolk 3

Bolk 4

Bolk 4 fortsettelse

Bolk 5 og 6

 

Presentasjoner fra internasjonale eksperter på åpent seminar om status for bioøkonomien 2. september i regi av Innovasjon Norge

Referat fra regionale innspillsmøter

Regionalt innspillsmøte på Ås

Regionalt innspillsmøte på Hamar

Regionalt innspillsmøte i Trondheim

Regionalt innspillsmøte i Trondheim (2)

Regionalt innspillsmøte i Tromsø

Regionalt innspillsmøte i Bergen

Regionalt innspillsmøte i Skien