Samferdselsministeren deltar digitalt på møte hos Jernbaneforbundet

Sted: