Samferdselsministeren deltar på møte med nordiske transportministre

Sted: