Samferdselsministeren deltar på Zerokonferansen

Sted: