Samferdselsministeren har digitalt møte med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Sted: