Samferdselsministeren har digitalt møte med Indre Østfold kommune

Sted: