Samferdselsministeren har digitalt møte med NHO luftfart

Sted: