Samferdselsministeren har digitalt møte med ordfører i Voss kommune

Sted: