Samferdselsministeren har møte med LO og NHO Luftfart

Sted: