Samferdselsministeren har møte med Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: