Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: