Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Samferdselsministeren har møte med NHO sjøfart

Sted: