Samferdselsministeren har møte med Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling

Sted: